AUTVIK-LeieEie-logo.jpg

Lei din egen bolig, til du har råd til å eie!

LeieEie er et konsept som A. Utvik har etablert for å gjøre det enklere å komme seg inn på boligmarkedet uten egenkapital.

Ved å benytte LeieEie får du mulighet til å flytte inn i splitter ny leilighet som du har rett – men ikke plikt – til å kjøpe når egenka pitalen er på plass. Husleien betales etter en modell som gjør at du automatisk bygger opp egenkapital i leieperioden. Etter fem års leie har du spart opp 15 % egenkapital slik at du kan kjøpe boligen. I tillegg er det helt risikofritt for deg å benytte deg av konseptet.

 

 
AUTVIK-SpareEie-logo.jpg

Vi dobler sparepengene dine!

SpareEie går kort fortalt ut på at du etablerer en månedlig sparing når du kjøper bolig hos A. Utvik og sparer i byggetiden.

Ved å benytte SpareEie får du mulighet til å flytte inn i splitter ny leilighet selv om du mangler egenkapital. Gjennom SpareEie sparer du inntil 5.000 kroner i måneden som du legger av til din nye bolig. På innflytningsdagen vil A. Utvik AS doble ditt beløp – i form av rabatt på din nye bolig.

I løpet av ett år kan du spare hele 60.000 kroner dersom du legger til side maksbeløpet på 5.000 kroner hver måned – og i tillegg får du altså tilsvarende i redusert pris fra A. Utvik.

 

 

Bo rimelig, trygt og godt

Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Hvem kan få lån i husbanken?

Alle – uansett alder – kan få lån i Husbanken. Alle våre prosjekterte leiligheter søkes godkjent for lån i Husbanken med 80% av kjøpesum.

For noen få kan det være aktuelt med startlån fra kommunen til å dekke toppfinansieringen. Dette under forutsetning av at hver enkelt kjøper blir godkjent som låntaker i Husbanken/kommunen innenfor bankenes krav til inntekt og utgifter i henhold til SIFO modell.