Spannatunet

Byggingen er godt i gang av dette flotte prosjektet på Spanne. Det er fremdeles mulig å kjøpe seg en ny leilighet som du kan tilpasse etter eget ønske. Alle leilighetene er godkjent for husbankfinansiering. Husbanken har meget gunstige lånevilkår med både lav rente og mulighet for inntil 8 års avdragsfrihet. Alle  – uansett alder – kan få lån i Husbanken.  Vi tar sikte på ferdigstilling av prosjektet høsten 2019.